Facebook email

A közalkalmazottakra vonatkozó jogi szabályozás teljes körű feltérképezése

kérdések, kétségek és válaszok

A közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok az elmúlt időszakban rendre módosultak, egyre nehezebben áttekinthetők, a jogértelmezések körül komoly viták vannak.
Az előadás a legnehezebb kérdéseket elemzi, az értelmezés tekintetében bemutatja a Kúria számos bírói döntését. Az utóbbi időben igencsak megszaporodtak a közalkalmazottak által indított perek, különösen a besorolásokat és az egyes illetményelemek értelmezését illetően.
Az előadás lehetőséget ad a közvetlen kérdésekre és az azonnali válaszra.

2017. május 30. kedd 9.30-16.00 óráig
NEXON Konferenciaterem - 1138 Budapest, Váci út 186.

Előadó:

 • Dr. Tálné dr. Molnár Erika, kollégiumvezető helyettes, tanácselnök, Kúria
Részletek és jelentkezés

Terítéken a munkabaleset

A munkabaleset megítélése több nézőpontból

Terítéken a munkabaleset

A nagy sikerre való tekintettel megismételjük a konzultációval egybekötött konferenciánkat, új előadókkal és kicsit más oldalról is megvilágítva. Az előadások egy váratlan esemény, a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett munkabaleset (üzemi baleset) lehetséges következményeit kívánja bemutatni a jogkereső közönség számára.

Ezek a következményeik szerteágazóak, hiszen legalább három jogterületet érinthet:

 • a munkáltató munkajogi kártérítési felelősségét,
 • munkavédelmi közigazgatási jellegű marasztalását és
 • a balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megtérítését.

A munkabalesettel összefüggő munkáltatói kötelezettségek megközelítése nem elméleti, hanem esetközpontú. Az előadók arra törekednek, hogy az eltérő jellegű jogterületeken kialakult jogalkalmazási gyakorlatot összefüggéseikben mutassák be, és rávilágítsanak a munkajogi kártérítési igényérvényesítési, munkavédelmi és társadalombiztosítási ügyek közötti átfedésekre és különbségekre.

2017. május 25. csütörtök 10.00-15.30 óráig
NEXON Konferenciaterem - 1138 Budapest, Váci út 186.

Előadók:

 • Dr. Dudás Katalin, ügyvéd, egyetemi adjunktus,
  az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékének megbízott oktatója
 • Molnárné dr. Balogh Márta, társadalombiztosítási szakértő,
  az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékének megbízott oktatója
Részletek és jelentkezés

A munkahelytől a bírósági tárgyalóig

Tanulva az ítéletekből - miként kerüljük el a vesztes munkaügyi pereket?

Az új Ptk. hatályba lépésével összefüggésben 2014. március 15-ével történt módosítás folytán, a korábbi rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmát kimondó szabályozás helyébe a joggal való visszaélés tilalma került az új Mt.7.§-ába az alapul szolgáló tényállások példálózó felsorolásának változatlanul hagyásával, és tételes szabállyá vált a jognyilatkozat pótlásáról szóló rendelkezés. A bírói gyakorlat elemzése segítséget adhat e magatartási szabály alkalmazásához, továbbá következtetés vonható le arra, hogy a munkaügyi ítélkezés figyelemmel volt-e a joggal való visszaélés értelmezésének polgári jogi gyakorlatára.

2017. június 13. kedd 10.00-14.30 óráig
NEXON Konferenciaterem - 1138 Budapest, Váci út 186.

Előadók:

 • Dr. Horváth István, ügyvéd - Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
 • dr. Hajdu Edit, bíró, a kúriai Joggyakorlat-elemző csoport vezetője, Kúria
Részletek és jelentkezés

Aktuális rendezvényeink

N Általános lekérdező modul alap
2017. május 22.
M A gyermekgondozási díj - kinek, mikor, mennyi időre?
TB. ANKÉT 4. alkalom
2017. május 23.
G Szakképzési hozzájárulás - munkaerő utánpótlás támogatása
2017. május 24.
M Terítéken a munkabaleset
A munkabaleset megítélése több nézőpontból
2017. május 25.
K A közalkalmazottakra vonatkozó jogi szabályozás teljes körű feltérképezése
2017. május 30.
J A munkahelytől a bírósági tárgyalóig
Tanulva az ítéletekből - miként kerüljük el a vesztes munkaügyi pereket?
2017. június 13.
M A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
hogy a legkevesebb "fájdalommal" járjon az intézkedés és megelőzhesse a peres eljárást
2017. június 15.
N NEXONbér képzés
2017. június 19-21.
M Az üzemi baleset és a baleseti ellátások
TB. ANKÉT 5. alkalom
2017. június 20.
M Az egyenlő bánásmód követelményének és a joggal való visszaélés (rendeltetésellenes joggyakorlás) tilalmának érvényesülése a munkaviszonyban
2017. június 22.
N Általános lekérdező modul alap
2017. június 22.

Szakterületek:

M HR, Munkaügy
G Gazdasági szakterület
K Költségvetési szektor
J Jogi szakterület
N NEXON-szoftver képzések
O OKJ-s képzések