Facebook email

A munkahelytől a bírósági tárgyalóig

Tanulva az ítéletekből - miként kerüljük el a vesztes munkaügyi pereket?

Az új Ptk. hatályba lépésével összefüggésben 2014. március 15-ével történt módosítás folytán, a korábbi rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmát kimondó szabályozás helyébe a joggal való visszaélés tilalma került az új Mt.7.§-ába az alapul szolgáló tényállások példálózó felsorolásának változatlanul hagyásával, és tételes szabállyá vált a jognyilatkozat pótlásáról szóló rendelkezés. A bírói gyakorlat elemzése segítséget adhat e magatartási szabály alkalmazásához, továbbá következtetés vonható le arra, hogy a munkaügyi ítélkezés figyelemmel volt-e a joggal való visszaélés értelmezésének polgári jogi gyakorlatára.

2017. június 13. kedd 10.00-14.30 óráig
NEXON Konferenciaterem - 1138 Budapest, Váci út 186.

Előadók:

  • Dr. Horváth István, ügyvéd - Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
  • dr. Hajdu Edit, bíró, a kúriai Joggyakorlat-elemző csoport vezetője, Kúria
Részletek és jelentkezés

A közalkalmazottakra vonatkozó jogi szabályozás teljes körű feltérképezése

kérdések, kétségek és válaszok

A közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok az elmúlt időszakban rendre módosultak, egyre nehezebben áttekinthetők, a jogértelmezések körül komoly viták vannak.
Az előadás a legnehezebb kérdéseket elemzi, az értelmezés tekintetében bemutatja a Kúria számos bírói döntését. Az utóbbi időben igencsak megszaporodtak a közalkalmazottak által indított perek, különösen a besorolásokat és az egyes illetményelemek értelmezését illetően.
Az előadás lehetőséget ad a közvetlen kérdésekre és az azonnali válaszra.

2017. május 30. kedd 9.30-16.00 óráig
NEXON Konferenciaterem - 1138 Budapest, Váci út 186.

Előadó:

  • Dr. Tálné dr. Molnár Erika, kollégiumvezető helyettes, tanácselnök, Kúria
Részletek és jelentkezés

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

hogy a legkevesebb "fájdalommal" járjon az intézkedés és megelőzhesse a peres eljárást

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

A képzés célja, hogy a résztvevők nagyobb biztonsággal ismerjék fel, hogy milyen esetekben szűnik meg, illetve mikor marad fenn a jogviszony, és ebben az esetben mi a teendőjük, illetve ha szükségessé válik a munkaviszony megszüntetése, annak melyik módját válasszák. Példákon keresztül vizsgáljuk meg, milyen feltételeknek kell megfelelnie a munkáltató intézkedésének, hogyan kerülhető el a peres eljárás.

2017. június 15. csütörtök 10.00-15.45 óráig

Előadó: Dr. Tánczos Rita, bíró, Kúria

Részletek és jelentkezés

Az egyenlő bánásmód követelményének és a joggal való visszaélés (rendeltetésellenes joggyakorlás) tilalmának érvényesülése a munkaviszonyban

Az egyenlő bánásmód követelménye és a joggal való visszaélés tilalma a munkajog legfontosabb alapelvei közé tartoznak. Nem csak a foglalkoztatási viszonyok területén merülhetnek fel, s azok veszélye azonban a munkaviszonyban - annak sajátos struktúráját figyelembe véve - jelentősen megnő. A magyar jogszabályok megfelelően garantálják ezen elvek érvényesülését, vannak azonban nehezen értelmezhető, egymásnak ellentmondó szabályok. Előadásunk az ezek között való eligazodást segíti.

2017. június 22. csütörtök 13.00-16.00 óráig

Előadó: Dr. Tánczos Rita, bíró, Kúria

Részletek és jelentkezés

Aktuális rendezvényeink

N NEXONbér képzés
2017. május 15-17.
N NEXONbér főkönyvi feladás, költségfelosztás módszerek, havi egyeztetések
2017. május 16.
N Általános lekérdező modul alap
2017. május 22.
M A gyermekgondozási díj - kinek, mikor, mennyi időre?
TB. ANKÉT 4. alkalom
2017. május 23.
G Szakképzési hozzájárulás - munkaerő utánpótlás támogatása
2017. május 24.
M Terítéken a munkabaleset
A munkabaleset megítélése több nézőpontból
2017. május 25.
K A közalkalmazottakra vonatkozó jogi szabályozás teljes körű feltérképezése
2017. május 30.
J A munkahelytől a bírósági tárgyalóig
Tanulva az ítéletekből - miként kerüljük el a vesztes munkaügyi pereket?
2017. június 13.
M A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
hogy a legkevesebb "fájdalommal" járjon az intézkedés és megelőzhesse a peres eljárást
2017. június 15.
N NEXONbér képzés
2017. június 19-21.
M Az üzemi baleset és a baleseti ellátások
TB. ANKÉT 5. alkalom
2017. június 20.
M Az egyenlő bánásmód követelményének és a joggal való visszaélés (rendeltetésellenes joggyakorlás) tilalmának érvényesülése a munkaviszonyban
2017. június 22.
N Általános lekérdező modul alap
2017. június 22.

Szakterületek:

M HR, Munkaügy
G Gazdasági szakterület
K Költségvetési szektor
J Jogi szakterület
N NEXON-szoftver képzések
O OKJ-s képzések